Het bestuur

Bestuurssamenstelling en bestuurstaken.

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 leden, uit en door de leden op de algemene vergadering gekozen. De voorzitter wordt in functie door de algemene jaarvergadering gekozen. De overige bestuursleden verdelen de taken in onderling overleg.   

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt voor drie achtereenvolgende jaren benoemd. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, zodat in het eerste jaar de secretaris plus een ander bestuurslid aftreedt. Het tweede jaar is de voorzitter plus een bestuurslid aan de beurt, terwijl het derde jaar de overige bestuursleden aftreden. 

Het bestuur

Dagelijks bestuur

Rolf

Rolf Greshof

Voorzitter
 • De voorzitter is woordvoerder van de vereniging.
 • Is belast met de leiding van alle bestuurs- en alg...
Ger

Ger van Velzen

Secretaris
 • Houdt van alle bestuurs- en algemene vergaderingen notulen bij en brengt deze op de eerstvolgende v...
René

René Hoogenboom

Penningmeester
 • Is verantwoordelijk voor het geldelijk beheer van de vereniging.
 • Voert een duidelijke administratie...
Wim

Wim Schermer

Bestuurslid

Ondersteuning van het bestuur

Wedstrijdleiding

Wim

Wim Schermer

Wedstrijdleider
 • Het regelen of (laten) organiseren van wedstrijden.
 • Het regelen of (laten) organiseren van toernooi...
Cees

Cees Burgmeijer

Wedstrijdleider
 • Het regelen of (laten) organiseren van wedstrijden.
 • Het regelen of (laten) organiseren van toernooi...

Vrijwilligers

De biljartvereniging Castricum (BVC) kan niet zonder leden maar kan zeker niet zonder vrijwilligers. Feitelijk gezien wordt al het reilen en zeilen binnen onze vereniging gedaan door vrijwilligers. Gelukkig zijn er binnen de BVC leden, die als vrijwilliger hun steentje bijdragen. Door hun inzet kan de BVC op een goede wijze blijven functioneren. Het bestuur, trouwens ook vrijwilligers, waardeert deze extra inzet zeer. De vrijwilligers zijn actief op verschillende terreinen:

 • Het verzorgen van de bardiensten. Een bar zonder bediening is als een auto zonder chauffeur.
 • Het coördineren van de wedstrijden op de verschillende dagdelen de zogenoemde dagdeelleiders.
 • Het arbitreren, het tellen en het schrijven bij wedstrijden en toernooien.
 • Het onderhouden en het schoonmaken van de accommodatie.
 • Het onderhouden, het wijzigen en het vullen van de website.
 • Etc.