Huishoudelijk reglement en Statuten.

Het lidmaatschap van een vereniging, of dat nu een biljart- of een voetbalvereniging is, brengt niet alleen rechten maar zeer zeker ook plichten met zich mee. Het is zowel voor leden, bestuurders en bezoekers belangrijk te weten waar men aan toe is, en dat voor iedereen die binnen die vereniging functioneert de stelregel - gelijke monniken gelijke kappen - wordt toegepast. Een huishoudelijk reglement in combinatie met statuten zijn daarom essentieel.

Het huishoudelijk reglement en de statuten vormen de basis voor het goed functioneren van onze biljartvereniging. Jouw inzet, jouw clubgeest en jouw sportief en correct gedrag zijn minimaal net zo belangrijk.

Het huishoudelijk reglement staat hieronder en is als pdf te openen. De statuten van de vereniging kun je indien gewenst bij een van de leden van het dagelijks bestuur opvragen. 

Huishoudelijk reglement en Statuten.