Kerngegevens en uitgangspunten

Hieronder staan de kerngegevens van de biljartvereniging Castricum (BVC) plus de uitgangspunten, die binnen de vereniging gelden.  

 • Doel is het beoefenen en bevorderen van de biljartsport in al zijn verschijningsvormen
  (libre, kader, bandstoten, driebanden en pool).
 • De biljartsport is voor jongeren, ouderen, mannen en vrouwen.
 • De BVC organiseert diverse wedstrijden en toernooien.
 • Teams zijn actief in competitieverband (lokaal, regionaal en landelijk).
 • De BVC is een van de grootste biljartverenigingen in Nederland.
 • De BVC is lid van de landelijke bond KNBB.
 • De club is ook aangesloten bij het district Noord-Holland Midden.
 • De vereniging huurt de accommodatie met 7 kleine tafels en 1 poolbiljart van de stichting Buurt- en Biljartcentrum Castricum.
 • Het biljartcentrum is ook een ontmoetingsplaats. 
 • Alle leden leveren - zo mogelijk - op enigerlei wijze een bijdrage aan het goed functioneren van de club
 • De organisatie kent een bestuur (3 leden). Waar nodig wordt het bestuur ondersteund door diverse commissies en/of leden.
 • We willen een vereniging zijn voor alle leden waar iedereen gehoord wordt en waarbij transparantie en heldere communicatie belangrijke waarden zijn.
 • Wederzijds respect en realiseren dat het allemaal door mensen (vrijwilligers) wordt gedaan met de daarbij horende onvolkomenheden zijn belangrijke waarden.
 • De BVC is een vereniging waar iedereen echt welkom is.
Kerngegevens en uitgangspunten