Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Biljartvereniging Castricum (BVC) verwerkt van haar leden, sponsors, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien je lid wordt van de BVC (een donatie doet) of om een andere reden persoonsgegevens aan de BVC verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om ons privacy beleid goed door te lezen.

 1. Verantwoordelijk: Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de BVC, Van Speykkade 61, 1901 XB, Castricum, KVK 814211397. De verantwoordelijke functionarissen zijn de secretaris en de penningmeester. 
 2. Welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel:
  2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam en geboortedatum.
  b) adresgegevens, eventueel postadres, evt. bondsnummer.
  c) telefoonnummer en  e-mailadres
  d) geslacht en lidmaatschapsvorm
  2.2 De BVC verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
  a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, evt. voor opgave lid competitieteam, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.  
  b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de BVC. Worden ook gebruikt om betalingen, b.v. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.
  2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk drie jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de BVC en je te informeren over de ontwikkelingen van de BVC. E-mail berichtgeving (opt-out): de BVC gebruikt ook je naam en e-mailadres voor de e-mails met informatie over wedstrijden, activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de BVC. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk bij de secretaris. 
 3. Bewaartermijnen: De BVC verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal drie jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:
  4.1
  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de BVC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, zoals beperkte toegang tot persoonsgegevens op de website; alleen voor bestuursleden met een inlogcode.
  4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de BVC ook gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 
 5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten:
  5.1
   Via de secretaris van de BVC kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De BVC zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
  5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de secretaris.
  5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de BVC je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de secretaris.
  5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze secretaris. 
 6. Wijzigingen: Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig ons privacy beleid te checken.
Privacy statement