Sponsors

De stichting Buurt- en biljartcentrum is in 1e aanleg verantwoordelijk voor het werven van nieuwe sponsors en het onderhouden van de contacten met bestaande sponsors. 

De belangrijkste inkomsten voor de stichting zijn de huurinkomsten en de inkomsten van de bar. Alle leden en ook bezoekers dragen hierdoor een steentje bij. Natuurlijk zijn sponsorinkomsten voor de stichting meer dan welkom. Indien je belangstelling hebt om sponsor of donateur te worden van de stichting Buurt- en Biljartcentrum kijk dan op haar website.

Als biljartvereniging zijn wij ook altijd op zoek naar sponsors. Dankzij de steun van sponsors kunnen wij bijvoorbeeld de extra kosten van toernooien en wedstrijden betalen. Binnen de biljartvereniging zijn er diverse mogelijkheden om te sponsoren denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • Het sponsoren van een team of een dagdeel.
  • Het verbinden van de bedrijfsnaam aan een toernooi.
  • Het sponsoren van een toernooi.
  • Het leveren van materiaal.
  • Het plaatsen van banners op de site van de biljartvereniging en de site van de buurtvereniging.
  • Etc. 

Ook zijn er kosten ten aanzien van het versterken van de kwaliteit van het biljartspel op alle niveaus en de promotie van de biljartsport. Daarom is financiële steun vanuit bedrijven van belang. De stichting buurt- en biljartcentrum onderhoudt de contacten met de hieronder vermelde bedrijven.

Door op de logo’s van deze bedrijven te klikken, is direct een link naar de gewenste onderneming gemaakt. 

Sponsors