Veelgestelde vragen.

Welkom bij onze rubriek Veelgestelde vragen (FAQ)! Hier vind je antwoorden op de meeste gestelde vragen over onze biljartvereniging. Lees de vragen en antwoorden zorgvuldig door om snel de informatie te vinden die je zoekt over het lidmaatschap en andere belangrijke onderwerpen. Mocht je nog steeds een vraag hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden. We staan klaar om je te helpen en jouw vraag te beantwoorden.

1.  Hoe word ik lid van de biljartvereniging?

Om lid te worden van de Biljartvereniging Castricum (BVC) kun je, je aanmelden via het online formulier op onze website of contact opnemen met onze secretaris. Vervolgens ontvang je een mail met de te betalen contributie. Als deze is betaald ben je officieel lid van de BVC. 

2.  Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?

Als lid van de biljartvereniging kun je genieten van de volgende voordelen:

 • Toegang tot onze biljarttafels en -materialen.
 • Op verschillende dagdelen in de week de mogelijkheid hebben om vrij te biljarten. Leden kunnen daar vrij gebruik van maken, niet leden betalen een vergoeding.
 • Deelname aan toernooien en competities zowel bij de club als bij het district of bij KNBB.
 • Maximaal 2 keer per jaar een gast uitnodigen om te biljarten in het biljartcentrum.
 • Gezelligheid en praten met andere biljartliefhebbers.

3.  Hoeveel kost het lidmaatschap per jaar?

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarcontributie wordt in januari geïnd. De kosten van het lidmaatschap zijn:

 • Volledig lidmaatschap € 95,- per jaar voor 1 dagdeel dat is inclusief € 5,- bondsgeld.
 • Voor 1 extra dagdeel wordt € 37,50 per jaar in rekening gebracht.
 • Jeugdleden betalen € 37,50 per jaar.
 • Ondersteunend lidmaatschap koste € 37,50 per jaar. Hiermee kun je op 1 dagdeel in de week 1 heel jaar vrij biljarten. Vaker in de week vrij biljarten, kies dan voor een voor een volledig lidmaatschap.  

4.  Hoe wordt het de contributie bij de BVC geïnd?

De contributie bij de BVC wordt één keer per jaar geïnd, meestal in de 2e of 3e week van januari. De BVC maakt gebruik van ClubCollect, een platform dat veel sportclubs en verenigingen gebruiken om de contributie te innen. Via ClubCollect ontvangen leden een e-mail of sms-bericht met het verzoek om de contributie te betalen. Dit systeem maakt het mogelijk voor de BVC om de betalingen efficiënt en geautomatiseerd te verwerken, zonder dat banknummers in de ledenadministratie hoeven te worden vastgelegd.

5.  Waarom betalen alle leden minimaal € 5,- bondscontributie.

De biljartvereniging Castricum (BVC) schrijft iedereen met een volledig lidmaatschap in bij de KNBB. De bondscontributie is thans € 5,- en wordt meestal in augustus/september aan ons gefactureerd. De BVC betaalt deze factuur omdat ons lidmaatschap dus inclusief de bondsbijdrage is. De inschrijving bij de KNBB is belangrijk voor de biljartsport omdat de KNBB voor elk ingeschreven lid een bijdrage ontvangt van NOC/NSF.

6.  Kan ik mijn lidmaatschap op elk moment opzeggen?

Ja, je kunt jouw lidmaatschap op elk moment opzeggen uiterlijk vóór 31 december van het jaar. Je dient  schriftelijk (email of brief) op te zeggen bij de secretaris van onze vereniging, om het lidmaatschap te beëindigen. Als je dit niet doet, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor het komende jaar en moet je alle financiële verplichtingen dienaangaande nakomen. Restitutie van de contributie bij tussentijdse opzegging kan in bijzondere gevallen plaatsvinden, waarbij het bestuur de beslissing neemt. Het lidmaatschap eindigt in de volgende gevallen:

 • Overlijden.
 • Schriftelijk opzegging vóór 1 januari bij de secretaris.
 • Opzegging namens de vereniging door het bestuur.
 • Royement.

7.  Hoe kan ik mijn lidmaatschapsgegevens wijzigen of bijwerken?

Neem contact op met de penningmeester van de BVC. Je kunt schriftelijk of via e-mail contact opnemen en de penningmeester informeren over de specifieke wijzigingen die je wilt aanbrengen in jouw lidmaatschapsgegevens. Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft welke gegevens gewijzigd moeten worden, zoals jouw adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele wijzigingen in de speeldagen. Het is belangrijk om de communicatie te richten aan de penningmeester, aangezien hij binnen de BVC verantwoordelijk is voor de financiële aspecten van het lidmaatschap en voor de lidmaatschapsgegevens.

8.  Wat moet ik doen als ik een klacht of suggestie heb?

Als je een klacht of suggestie hebt over de BVC of een van onze diensten, begrijpen we dat het belangrijk is om gehoord te worden. We willen je aanmoedigen om jouw feedback met ons te delen door een e-mail te sturen naar onze secretaris. We nemen jouw klacht of suggestie serieus en streven ernaar om deze zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen. We zullen contact met je opnemen om de kwestie te bespreken en samen tot een passende oplossing te komen. Jouw mening is waardevol voor ons en we waarderen jouw input.

9.  Welke soorten biljart kan ik spelen bij de vereniging?

Bij de BVC heb je de mogelijkheid om verschillende biljartspelsoorten te spelen, waaronder:

 • Libre: Een spel waarbij je zonder beperkingen met één bal de andere twee ballen moet raken.
 • Bandstoten: Een spel waarbij je minstens één band moet raken voordat je de derde bal raakt. 
 • Driebanden: Een spel waarbij je minstens drie banden moet raken voordat je de derde bal raakt.
 • Kader: Een spel waarbij je met specifieke vakken op het biljartlaken speelt en minimaal één bal onder bepaalde voorwaarden uit een vak moet spelen.
 • Pool: Een spel waarbij je gekleurde ballen in de pockets moet stoten. 

Houd er rekening mee dat sommige spelsoorten op specifieke dagdelen worden gespeeld. Meer gedetailleerde informatie over speelschema's en beschikbaarheid vind je in de rubriek competitie.

10.    Hoe kan ik deelnemen aan wedstrijden en/of toernooien?

Om deel te nemen aan wedstrijden en/of toernooien bij de BVC, moet je lid zijn van de vereniging. Als lid kun je direct deelnemen aan de clubcompetities van de vereniging. Daarnaast organiseert de BVC jaarlijks toernooien voor haar leden, zoals de openkampioenschappen van Castricum in de spelsoorten libre en driebanden.

De biljartvereniging Castricum is aangesloten bij het biljartdistrict Noord-Holland-Midden en de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB). Als lid van onze vereniging kun je je inschrijven voor teamcompetities en/of persoonlijke kampioenschappen van het district NHM of de KNBB. Er zijn verschillende klassen (niveaus) beschikbaar in de spelsoorten libre, bandstoten, kader en driebanden. Als je wilt deelnemen aan teamwedstrijden of persoonlijke kampioenschappen, neem dan contact op met onze wedstrijdleider voor meer informatie en inschrijving.

Veelgestelde vragen.