Doel van de vereniging

De vereniging heeft als doel het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen van de biljartsport in al zijn verschijningsvormen. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

  • Lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond hierna te noemen de KNBB.
  • Deel te nemen aan de door de KNBB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden.
  • Zelf wedstrijden en toernooien op het gebied van de biljartsport te organiseren.
  • Ook niet-leden tegen een geringe vergoeding de mogelijkheid te bieden om te biljarten op de vrije uren.

Voor alle leden en bezoekers van onze accommodatie gelden de regels, die zijn vastgelegd in ons huishoudelijk reglement en de statuten. Naast het huishoudelijk reglement heeft de biljartvereniging Castricum ook een privacy beleid.

Doel van de vereniging