Biljartcentrum Castricum viert succesvolle arbiterscursus!

In de afgelopen zes weken heeft Biljartcentrum Castricum een boeiende reis door de biljartregels gemaakt met de KNBB-arbiterscursus, onder de bezielende leiding van niemand minder dan Jacques Bleeker. Op de historische datum van 11 november 2023, tevens bekend als Sint Maarten en de Opening van het Carnaval, werden de praktijkexamens afgenomen. Een dag doordrenkt van geschiedenis en biljartkunsten.

De cursisten, die eerder al glansrijk slaagden voor het theorie-examen, mochten hun vaardigheden tonen in de diverse spelsoorten zoals libre en driebanden. Een ware uitdaging, maar alle deelnemers wisten met glans te slagen. Een speciale felicitatie gaat uit naar Hans Molenaar en Ger van Velzen, beide leden van de BVC, nu dus dragers van de felbegeerde badge arbiter 1 .

Deze twee heren stappen in de voetsporten van de stille helden van de biljartsport, de arbiters. Arbiters zijn niet alleen de sleutel tot soepel verlopende toernooien, maar ook de bewakers van eerlijk spel. In de wereld van het biljarten, waar ook het aantal arbiters gestaag afneemt, zijn hun bijdragen niet alleen gewenst maar ook essentieel voor de toekomst. 

Laten we tevens dank betuigen aan Jacques Bleeker voor zijn onmisbare rol als gids en docent gedurende deze biljartexpeditie. Zonder zijn wijsheid zou het biljartlandschap  wellicht een doolhof zijn geworden. Natuurlijk vergeten we ook niet de barhelden en alle voorspelers die hebben bijgedragen aan het succes van deze cursus..

Op naar nieuwe uitdagingen, scherpe stoten en hopelijk nog veel meer badges in de toekomst. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het bijdragen aan de biljartsport, sluit je aan bij de volgende cursus. Laat jouw passie voor biljarten en rechtvaardigheid samenkomen op het groene laken!

In de editie van december 2023/januari 2024 van de krant "De BiljartBallen"  staat een leuk artikel over deze cursus. 

Hans Molenaar en Ger van Velzen vieren het behalen van de badge arbiter 1.