10 vragen aan...

Bij Biljartvereniging Castricum spelen ruim 170 leden op regelmatige basis hun spelletje biljart. In deze rubriek zal zo nu en dan een van de spelende leden aan het woord komen. Het gesprek heeft iedere keer als basis 10 dezelfde vragen. 

23 June 2024

Frans Limmen

Binnen elke vereniging, dus ook binnen de BVC, zijn er leden die nimmer op de voorgrond treden, maar die voor de vereniging goud waard zijn. Eén van die leden is Frans Limmen, die zich sinds de bouw van het buurt- en biljartcentrum bezighoudt met het onderhoud en de techniek van het gebouw. Vaak onzichtbaar zorgt hij, samen met een klein groepje leden, voor vernieuwingen, aanpassingen, verbeteringen en reparaties aan zowel de binnen- als buitenkant van het biljartcentrum. Hij weet precies bij wie hij moet zijn als er werk aan de winkel is of pakt het direct zelf op.

Frans doet nog meer binnen de biljartvereniging. Samen met Johan van Venetien en Henk Revers, nog twee van die broodnodige stille krachten, is hij gastheer op de drukke maandagmiddag. Op maandag wordt er niet alleen vrij gebiljart, er speelt dan ook een grote bridgeclub en er wordt aan koersbal gedaan. Kortom, de drie gastheren hebben het op die maandag druk om alles vlekkeloos te laten verlopen. Is het rustiger, dan kunnen de heren niet stilzitten en pakken zij bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden op. De ene keer worden alle glazen goed afgewassen en gepoleerd, de andere keer wordt de keuken extra onder handen genomen.

Als vereniging ben je maar wat blij met leden zoals Frans, Henk en Johan. Maar wie is nu eigenlijk Frans Limmen? Het werd dus de hoogste tijd om aan hem de tien bekende vragen voor te leggen. In eerste instantie vond Frans het maar niets om aan deze rubriek mee te werken. Na enig aandringen deed hij het toch, omdat Frans en de interviewer elkaar redelijk vaak zien en wederzijds respect en waardering voor elkaar hebben.

Kun je kort iets vertellen over jouzelf?

Laat ik eerst iets vertellen over mijn gezin. Mijn vrouw Willy Kok en ik zijn geboren en getogen in Castricum. Ik zag het levenslicht op 15 juni 1952, dus ik ben 72 jaar. Willy en ik zijn inmiddels ruim 46 jaar samen. We hebben een zoon, Bart en een dochter Marina. We hebben drie kleinzonen en drie kleindochters. Wat wil een mens nog meer! 

Ik heb altijd in de bouw gewerkt en ben begonnen als timmerman bij Jac de Nijs. Daar heb ik met veel plezier 17 jaar gewerkt. In Castricum had je toentertijd drie grote aannemers: De Nijs, Biesterbos en Flink. In de tussentijd heb ik mijn papieren gehaald om een telekraan te mogen besturen dus werd ik machinist/timmerman. Mijn tweede werkgever was de firma Min uit Limmen. In eerste instantie ben ik daar begonnen als telekraanmachinist/timmerman vervolgens werd ik voorman en daarna uitvoerder. Bij de firma Min heb ik 23 jaar gewerkt tot deze in 2006 failliet ging. Ik was toen 54 jaar oud en de banen in de bouw lagen toen niet voor het oprapen. Gelukkig kende de firma Tervoort uit Egmond mij, dus kon ik bij hen aan de gang. Op mijn 62e ben ik met prepensioen gegaan dus ik ben alweer 10 jaar thuis. 

Ik ben geboren in de Meester Ludwigstraat en woon nu al 45 jaar op de Rooseveltlaan in Castricum. Ik heb trouwens samen met Willy een korte periode in Oudorp gewoond. We konden daar een flatje huren via De Nijs met zicht op een woning in Castricum en dat is dus de Rooseveltlaan geworden.  We wonen in een prachtig dorp waar vrijwel alles is, duinen, strand enz.  Ik vermaak mij prima. 

Hoe ben jij met het biljartspel in aanraking gekomen?

Bij ons thuis hadden we tafelbiljart, dus daar heb ik de eerste grondbeginselen van het biljarten geleerd. Pa was de instructeur, hij leerde ons hoe een keu vast te houden, de verschillende stoten en de techniek van het biljarten. Daarna heb ik lange tijd niet of nauwelijks gespeeld. Je kent het wel druk met het werk en het gezin. 

Ik was net gepensioneerd toen ik werd uitgenodigd om deel te nemen aan het open kampioenschap van Castricum in de spelsoort libre bij het Stetje. Zo is voor mij naar lange tijd het balletje weer gaan rollen. 

Waarom ben je lid geworden van een vereniging en uiteindelijk onze vereniging?

Ja waarom? Ik zal je vertellen, om te mogen spelen moest je lid worden, zo eenvoudig was het. Dus ik ben na het open kampioenschap direct lid geworden van het Stetje.  Ik heb daar onder andere Hans Molenaar leren kennen, daarover straks meer. Vervolgens ben ik lid geworden bij Biljartvereniging Voor Ouderen en speelde ik op de woensdagochtend. In 2021 zijn alle verenigingen samengegaan in de nieuwe Biljartvereniging Castricum (BVC) dus ik verhuisde mee. 

Bij de bouw van Buurt- en Biljartcentrum Castricum vroeg Hans Molenaar mij of ik hem wilde helpen bij de begeleiding van de bouw. Hij gaf aan dat hij niet echt handig was en dat nieuwbouw zeker niet tot zijn expertise hoorde. Ik heb toen ja gezegd omdat ik gecharmeerd was van het idee. Samen met Henk Revers heb ik het hele bouwproject begeleid. Met veel andere vrijwilligers hebben we de hele inrichting zelf gedaan. Het heeft iedereen vele uurtjes gekost maar er staat wel iets waar we trots op kunnen zijn. 

Nu heb ik nog twee zaken die ik graag opgelost zou krijgen namelijk:

  • De beheersing van de tempratuur in de zaal. Het is regelmatig te warm in de zaal. Het vervelende is alleen dat geen bedrijf zijn handen er aan wil branden. Nu is Siep Admiraal bezig om het allemaal in kaart te brengen hopelijk kunnen we dan knopen doorhakken.
  • De luifel aan de buitenkant kan verbeterd worden. Daar is in de bouw iets niet helemaal goed gegaan. Na de verbouwing bij mijn dochter ga ik daar nog eens naar kijken. 

Hoe vaak in de week speel jij het spelletje met de drie ballen?

In de regel biljart ik twee keer per week. Altijd op de woensdagmorgen en als het kan ook op de maandagmiddag. Op de maandagmiddag regel ik samen met Johan van Venetien en Henk Revers het vrij biljarten. Van september tot en met mei wordt er op die middag ook koersbal en bridge gespeeld. Dan hebben we het met zijn drieën zo druk dat het zelf biljarten erbij inschiet.  Ik speel dan onder andere met Ton Verver, Theo Druijven en sinds kort dan ook met Kees van der Himst. Hartstikke leuk man, het is gezellig en we doen iets. Op maandag sluiten we altijd af met een paar potjes 10 over rood. 

Wat was jouw beste partij ooit en wat is jouw hoogste serie?

Mijn beste partij en mijn hoogste serie gaan nog komen. Langzaam begin ik steeds meer van het biljarten te begrijpen dus mijn hoogtepunten komen er nog aan. Ik ben al veel rustiger gaan stoten en ik zie dat het loont. Mijn beste partij was tijdens het toernooi dat georganiseerd was voor alle vrijwilligers die geholpen hadden bij de nieuwbouw en de verhuizing. Ik maakte toen in 25 beurten 41 caramboles. Mijn hoogste serie zal 10 tot 12 caramboles zijn geweest. Ik hou dat niet zo bij. Oh ja, ik heb ook nog in een partij over dertig beurten 60 caramboles gemaakt. 

Hoe vind jij het gaan bij onze vereniging?

Het gaat prima toch? Zowel het bestuur van de BBC als het bestuur van de BVC zijn goed bezig in mijn ogen. Er komt steeds meer structuur in de gang van zaken en als er iets speelt dan wordt het echt opgepakt. Het schoonmaken van het gebouw was een knelpunt en dat is nu ook opgelost. We mogen als leden blij zijn met de huidige bestuursleden, ze zijn actief en durven ook besluiten te nemen. Ik zie dat er bijvoorbeeld nog steeds nieuwe leden bijkomen. Niet alleen ouderen maar ook jongeren. Nee hoor, we mogen onze handen dichtknijpen als ik zie hoe het gaat. 

Wat is het leukste of grappigste voorval dat jij bij het biljarten hebt meegemaakt?

Jaja, wat zal ik daarop zeggen. Ik had het net over het toernooi voor de vrijwilligers. Tijdens dat toernooi gebeurde iets wonderlijks. Iedereen was ervan overtuigd dat ik het toernooi zou winnen. Bij de prijsuitreiking bleek dat ik nog niet eens bij de eerste drie zat.

Na speurwerk kwam ik er achter dat Gerard Veldt, de penningmeester van de BBC, een dubieuze rol in deze heeft gespeeld. Gerard staat toch bekend om het letten op de kleintjes en zijn nauwkeurigheid in cijfers. Nou daar denk ik persoonlijk anders over. Door nalatigheid van zijn kant heb ik het toernooi niet gewonnen. Hij had 14 caramboles ingevoerd in plaats van de door mij gemaakte 41 caramboles. Gerard wenste zijn fout niet te corrigeren, omdat de prijsuitreiking al was geweest. Je snapt dat ik nu heel anders tegen hem aankijk. Prima vent trouwens. 

Wat is jouw grootste ergernis bij het biljarten?

Ik vind het al gauw goed, dus stoor ik mij ook niet zo vaak. Ik kan wel enigszins gefrustreerd raken als ik alleen maar grote en ruime ballen krijg als ik aan de beurt ben. Dan is het lastig om in je spel te komen en je gemiddelde te halen. Ik maakte mij daar vroeger ook schuldig aan maar sinds ik zachter ben gaan spelen is dat toch anders geworden. Nu kan het krijgen van ruime ballen mij dus irriteren, nooit gedacht. 

Biljarten in welke spelsoort dan ook blijft een moeilijk spelletje wat zijn jouw 3 tips om “beter” te spelen?

Wie ben ik om een ander tips te geven met betrekking tot beter biljarten, maar jij wil natuurlijk wel dat ik deze vraag beantwoord. Oké goed mijn tips zijn:

  1. Vaker spelen. Het is ook bij biljarten zo dat hoe vaker je speelt, hoe groter de kans dat het ook daadwerkelijk loont. Ook hier geldt: oefening baart kunst.
  2. Zachtjes leren spelen. Nu ik dat zelf doe zie ik dat het je spel ten goede komt.
  3. Goed concentreren. Concentratie is in dit spelletje heel belangrijk.

Deze drie tips zijn basaal maar helpen wel.

Wat maakt biljarten voor jou zo leuk?

De vorig keer was Ab Schuit de geïnterviewde. Hij wilde dit graag van jou weten. Persoonlijk mag ik graag een potje 10 over rood spelen. Het is een gezellig en ontspannend spel waarbij je ook nog wat tegen elkaar mag zeggen. En natuurlijk elkaar ietwat jennen mag, waardoor er vaak wordt gelachen bij het spelletje. 

Welke vraag zijn wij vergeten te stellen en moeten we voorleggen aan de volgende kandidaat?

Ik zou graag van de volgende kandidaat willen weten: Wat hij of zij vindt van de toiletgroepen in ons gebouw. Je weet, dat was mijn persoonlijk project bij de nieuwbouw en ik ben gewoonweg nieuwsgierig wat men ervan vindt. 

Frans