10 vragen aan...

Bij Biljartvereniging Castricum spelen ruim 170 leden op regelmatige basis hun spelletje biljart. In deze rubriek zal zo nu en dan een van de spelende leden aan het woord komen. Het gesprek heeft iedere keer als basis 10 dezelfde vragen. 

1 June 2023

Joop Mooij

Joop Mooij geeft deze keer antwoord op de 10 vragen, die aan hem zijn voorgelegd. Hij heeft onlangs de respectabele leeftijd bereikt van 80 jaar maar zit zeker niet achter de bekende geraniums.

Hij is dan ook zeer regelmatig te zien in onze biljartzaal. Hij heeft als credo dat lid zijn van een vereniging niet alleen het consumeren van het verenigingsleven is. Als lid van een club dien je ook eens na te denken over de vraag: Wat kan ik voor de vereniging doen? Joop heeft dan ook jarenlang als secretaris in het bestuur van de biljartvereniging voor ouderen gezeten tot deze opging in de BVC. Was en is nu nog dagdeelleider van de dinsdag-, woensdagochtend en donderdagavond hetgeen hij zeer nauwgezet doet. Wat betreft de donderdagavond is het dit jaar zijn laatste seizoen. Joop is te typeren als een van loyale stille krachten binnen onze vereniging. Daar kunnen we er niet genoeg van hebben. 

Kun je kort iets vertellen over jouzelf?

Tijdens de 2e wereldoorlog hebben mijn ouders zich regelmatig moeten verplaatsen van Castricum naar Limmen visa versa. In 1943 woonden ze weer even in Limmen en daar kwam ik ter wereld. Ik ben dus van geboorte een Limmenees, maar voel mij Castricummer want ik woon bijna mijn leven lang in dit prachtige dorp.

De eerste 4 jaar na mijn trouwen, heb ik in Heemskerk gewoond. Daar is ook mijn oudste dochter geboren. Daarna kwamen wij weer richting Castricum waar mijn tweede dochter is geboren. Ik heb op diverse plekken in ons dorp gewoond Schoutenbosch, Van Ginhovenstraat, Walstro en nu de Smeetslaan.

Na de Augustinusschool volgde het Pius X college in Beverwijk, waar ik HBS-B heb afgerond. Op mijn 17de ben ik direct gaan werken, op het centraal laboratorium van Hoogovens. Een erg stimulerende werkomgeving. Door het aanbod van cursussen en opleidingen heb ik mij verder kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk is mijn specialisatie elektrochemie geworden, en had daardoor veel contacten in het bedrijf en de dochterondernemingen van Hoogovens. Na 43 jaar heb ik het bedrijf verlaten. Het was ooit een bedrijf met 24.000 mensen in dienst dat ook nog eens 6.000 mensen inhuurde. Dus veel mensen uit de IJmond werkten daar, qua arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen was het namelijk een prima werkgever. Als gevolg van automatisering en specialisatie is het bedrijf langzamerhand aanzienlijk kleiner geworden.  

Hoe ben jij met het biljartspel in aanraking gekomen?

Ik denk dat ik op mijn 15de voor het eerst een biljartkeu heb vastgehouden. Tijdens de schoolvakanties werkte ik bij familie in Limmen. Op de terugweg reden wij dan langs het chauffeurscafé van ome Pé Kraakman. Daar stond een klein biljarttafel en op x moment zijn we daar binnengestapt, en hebben we het spelletje gespeeld. Vroeger stond er bijna in elk café in het dorp 1 of meer biljarttafels. Tijdens het uitgaan speelde ik dan met vrienden bij Piet Roozendaal, De Landbouw, Leferink en de Harmonie van Ammeraal. Bij Ammeraal speelden wij wat vaker. Ik heb daar altijd plezier in gehad maar op een gegeven moment verwaterde het. Ben wel altijd blijven sporten. Ik heb jarenlang bij Vitesse 22 gespeeld, daarna werd het badminton vervolgens ben ik gaan trimmen en na mijn pensionering ben ik dus gaan biljarten. 

Waarom ben je lid geworden van een vereniging en uiteindelijk onze vereniging?

Mijn zwager Jaap Spek speelde al geruime tijd bij biljartvereniging 't Steegie. Hij vroeg mij of ik ook niet zin had om daar te gaan spelen. Hij was enthousiast maar ik hield in 1e instantie de boot af, maar op aandringen van mijn vrouw Ria ben ik toch een keer gaan kijken. Haar argument was: "Vroeger vond je het hartstikke leuk om te biljarten, nu heb je meer tijd dus pak op man". Ik werd ontvangen door het voltallige bestuur bestaande uit Martin Res, Bert Zonneveld en Rob Stet. Om een lang verhaal kort te maken zij gaven aan, dat zij er nog een nachtje over gingen slapen, want met 24 leden was het al aardig vol. Dus onverrichter zake ging ik naar huis. De week daarop toch maar weer heen, en gaf het bestuur aan dat zij barmhartig hadden besloten om mij toe te laten. Daarmee werd ik dus een herintredende biljarter. Ik moet zeggen, ik werd gelijk weer gepakt door het spelletje, en ik had toch ook de ambitie om beter te worden. Om dat te bereiken ben ik ook bij de BVO gaan biljarten. Ik ben dus feitelijk gezien van twee kanten ingestroomd in de nieuwe biljartvereniging van Castricum.

Hoe vaak in de week speel jij het spelletje met de drie ballen?

Ik speel het spelletje in ieder geval op dinsdag- en woensdagmorgen plus donderdagavond. Daarnaast neem ik deel aan de seniorencompetitie op vrijdagmiddag, die loopt van september tot eind maart. Trouwens toen ik aan deze competitie ging deelnemen heb ik vooraf wel een aantal biljartlessen genomen bij Adrie (Janus) Liefting want ik wilde mij wel van de goede kant laten zien. Janus leerde mij het belang van het juiste tempo spelen, het goed beoordelen van de situatie het nemen van tijd, en rustig spelen.

Wat was jouw beste partij ooit en wat is jouw hoogste serie?

Mijn beste partij ooit speelde ik afgelopen seizoen tegen Joop Lamers 138 caramboles in 25 beurten met een serie van 43 punten. Ik had daar een euforisch gevoel over en het stimuleert ook. Het bewijst maar dat je ook op een gevorderde leeftijd nog beter in het spelletje kunt worden. 

Hoe vind jij het gaan bij onze vereniging?

Ik ervaar de Biljartvereniging Castricum (BVC) als een fijne vereniging. Ik heb voorheen zowel bij 't Steegie als bij de BVO gespeeld, daardoor ken ik ook veel mensen. Binnen de BVC kan echt iedereen spelen, het niveau en de spelsoort maakt niet uit. Er is plek voor hele goede biljarters, maar er is ook plek voor mensen die het minder kunnen, die er heel veel plezier aan beleven. Dat is voor mij een echte vereniging. Bovendien beschikken we over een mooie accommodatie met goed materiaal. We realiseren ons misschien niet altijd, dat wij als lid van deze club bevoorrecht zijn. Daarom ook mijn oproep aan alle leden om zich ook af te vragen; " Wat kan jij doen voor de club"? Elke bijdrage is welkom hoe klein dan ook. Bovendien vele handen maken licht werk, en bij weinig handen wordt het zwaar werk. 

Wat is het leukste of grappigste voorval dat jij bij het biljarten hebt meegemaakt?

Het bedenken van een grappig voorval heeft mij enige tijd gekost. Natuurlijk wordt er gelukkig tijdens het biljarten met grote regelmaat gelachen, maar dat gebeurt veelal na een rake opmerking of een humoristisch voorval op het moment.

Maar grappig is het volgende voorval. Een lid van onze vereniging, ik zal zijn naam niet noemen maar hij herkent het verhaal direct. Na het biljarten gaat de betreffende persoon naar huis met zijn keu. De week daarop komt hij ietwat verontrust binnen, want hij kon thuis nergens zijn keu vinden. Dus die moest nog in de biljartzaal staan. Hij zocht alle hoeken en gaten af, maar zonder resultaat het maakte hem er niet vrolijker op. Zou de keu dan toch zijn gestolen, of had hij hem verloren. Kortom hij baalde stevig. Weer een week later stapte hij de zaal in met zijn keu. Gelijk werd aan hem de vraag gesteld, waar was die keu nu? Ietwat gegeneerd vertelde hij, dat hij de keu in de eigen tuin had gevonden, en wel staande tegen een grote dennenboom.  

Wat is jouw grootste ergernis bij het biljarten?

Ik wil niet spreken van een ergernis maar dat het mij behoorlijk kan storen. Op clubochtenden, - avond of tijdens toernooien beginnen alle partijen gelijk en dan is er sprake van relatieve rust, dat komt mijn concentratie ten goede. Echter niet alle partijen eindigen ook op hetzelfde tijdsstip. Hoe meer wedstrijden er zijn beëindigd, hoe luidruchtiger het wordt en dat stoort mij dus. Veelal sta ik nog aan tafel als de anderen al klaar zijn. We hebben daar regelmatig afspraken overgemaakt maar het is een hardnekkig gegeven. Overigens ik maak mij daar ook schuldig aan.  

Biljarten in welke spelsoort dan ook blijft een moeilijk spelletje wat zijn jouw 3 tips om “beter” te spelen?

Na het lezen van de tips van Alex Völker, de vorige geïnterviewde, dacht ik daar kan ik weinig aan toevoegen maar mijn drie tips zijn:

  1. Blijf rustig, kalm en beheerst met name als het niet naar jouw zin gaat. Het is heel moeilijk weet ik uit ervaring maar als het je lukt dan speel je beter.
  2. Beter biljarten leer je ook door te kijken naar betere spelers. Ik kijk zo nu en dan bij het kaderteam van de BVC, en daar zie ik altijd wel iets waarvan ik denk, dat kan ik ook proberen. Tegenwoordig kun je hele goede video's vinden op het internet over hoe biljarten kan worden gespeeld. Persoonlijk kijk ik graag naar de video's van Xavier Gretillat. 
  3. Bekijk goed de positie van de ballen, besluit hoe te maken en voer het gecontroleerd uit.

Het belangrijkste is misschien wel plezier in het spelletje hebben. 

Heb jij nog goede ideeën of tips heeft voor onze vereniging.

Alex Völker, de vorige kandidaat, heeft aangegeven dat hij zeer geïnteresseerd is in tips of ideeën voor de BVC. De tip, die ik voor de vereniging heb is om biljartlessen aan te bieden. Enerzijds denk ik dat bij de huidige leden daar animo voor is, anderzijds ben ik van mening dat het ook nieuwe biljarters kan aantrekken. Voor de vereniging is het belangrijk om nieuwe (jongere) leden binnen te krijgen. Nogmaals ik vind dat wij een fijne vereniging hebben.

Welke vraag zijn wij vergeten te stellen en moeten we voorleggen aan de volgende kandidaat?

Ik wil graag, de vraag van Alex Völker in stand houden. Het is voor beide besturen BBC en BVC denk ik heel aardig als er tips en ideeën worden gegeven. Het leidt misschien tot verrassende zaken.

Joop